JAK PRASÁTKO ŠTĚSTÍ PŘINESLO

21.02.2018

"Byla nebyla jedna malá vesnička. V té vesničce byly dvě chaloupky. 

V jedné bydlel Hodný pán, který měl rybník a každý rok u něj pořádal pro své přátele, děti a známé rybářské závody. 

Na palouku u rybníka se vždy opékalo prasátko pod dohledem Řeznického strýčka. Na konci dne si všichni na pečeném prasátku pochutnali, popili dobrého moku a navzájem si povídali. Krásný den tak všichni prožili.

Jednoho dne se Hodný pán vydal do protější chaloupky. V té bydlela Šikovná paní, její děti a manžel. Hodný pán povídá: "Řeznický strýček je tak skromný člověk. Za jeho vynikající práci a čas bych mu rád poděkoval něčím netradičním a přesto osobním. Šikovná paní, pomozte mi, prosím."

I pozvala Šikovná paní Hodného pána k rozhovoru. Vyptala se jej, co Řeznický strýček rád jí a pije. Shodli se, že strýček svoji práci dělá s láskou. Hodný pán odcházel domů s příjemným pocitem klidu v duši, že jeho trápení bude brzy vyřešeno.

Ten večer Šikovná paní usilovně přemýšlela, jak by Hodnému pánovi pomohla.
I tu se zčistajasna v její hlavě objevilo veselé prasátko s kloboučkem.
 

Na druhý den se Šikovná paní vypravila do města, aby nakoupila všechen materiál, který k uskutečnění svého nápadu potřebovala. Zastavila se
i v krámku U Dobroty, tam nakoupila strýčkův oblíbený mok a pár oříšků
k zakousnutí. Spokojená, že dobře pořídila, se vracela domů ke svým dětem.

Po večerech usilovně pracovala. Měřila, stříhala, modelovala, lepila a vyvazovala květy. Na šestý večer vyšla ze své dílny se spokojeným úsměvem.

Sedmý den dle domluvy přišel Hodný pán. Šikovná paní mu ukázala Růžové prasátko s kloboučkem, které sedělo na zeleném trávníčku se slunečnicemi. Uvnitř prasátka se skrývalo překvapení ve formě lahodného moku. Hodný pán byl mile překvapen, prasátko se mu moc líbilo i překvapení, které v sobě skrývalo. Zaplatil Šikovné paní a odcházel potěšen domů.

Za pár dní se vydal za Řeznickým strýčkem a podaroval jej Růžovým prasátkem. Řeznický strýček měl velikou radost a byl potěšen, že si Hodný pán i Šikovná paní kvůli němu dali tolik práce, aby Růžové prasátko vytvořili. Moc Hodnému pánovi děkoval, že mu připravil tak hezké chvilky.

Řeznický strýček se chystal na operaci do nemocnice. Několik dní nervózně chodil po domě, vždy prasátko pohladil a přál si, aby operace dobře dopadla. Slíbil si, že mok ochutná, až se vrátí z nemocnice domů.

Řeznický strýček operaci zvládl a zanedlouho se vrátil v pořádku domů. 

A tak Růžové prasátko štěstí přineslo!"

Autor: Petra Sudová


         Chcete prožít podobnou pohádku? 

Vydejte se spolu s Šikovnou paní